Front and Rear turn signal

Click on the BCM Customization
Select Front turn signal or Rear turn signal

Click on the button Change value (blue arrow) for new value

Click on the Confirm button (green arrow)

Při změně ze žárovek na LED směrové světla se může stát, že kontrolka bude rychle blikat.

Pro synchronizaci některých Led světel postupujte takto :

.

Aby se BCM naučilo Led světla zapněte výstražná světla.


Prvních 8 bliknutí BCM ignoruje a dalších 8 bliknutí se BCM učí. Celkem po 16 bliknutí by BCM mělo být aktualizováno.

.

Pokud tento postup nepomůže, zkuste následující postup:

.

Zapněte zapalování, ale motorku nestartujte.


Zapněte výstražná světla


Vypněte zapalování a nechte běžet výstražná světla.

Pokud je motocykl vybaven zabezpečením, bliknou 5 nebo 6krát a pak se zastaví.

To je normální.

Poté se vrátí do normálního režimu blikání výstražných světel.

Nechte výstražná světla běžet 1-2 minuty.

Zapněte zapalování.

Vypněte výstražná světla.

Vypněte a znovu zapněte zapalování.

Zkontrolujte funkci obou směrových světel.

Comments are closed.