4. barra degli strumenti

 

4.1. Informazioni di base nový-8

4.2. Impostazioni del regime minimonový-8nový-7

4.3. Servomotore dell’aletta di scariconový-8nový-7

4.4. Controllo di crocieranový-8nový-7

4.5. EITMSnový-8nový-7

4.6. Rilascio automatico della compressionenový-8nový-7

4.7. Sostituzione del modulonový-8nový-7

4.8. Procedura di servizio ABS nový-8nový-7

4.9. Modifica BCM/HFSM/TSSM

Chiave FOB assegnazione/sostituzione

-Chiave FOB senza pulsante (BCM/HFSM)nový-8nový-7


-Chiave FOB con pulsante (TSSM)nový-8nový-7

  -Lettura/modifica Pinnový-8nový-7

  -Chiusura a chiave automaticanový-8nový-7

Chiusura a chiave automatica – US modellinový-8, altri modelli

– Accessori delle lucinový-8nový-7

– Sidecarnový-8nový-7

– Auxiliary/Fog Light Operationnový-8nový-7

– Auxiliary/Fog Light Control
nový-8nový-7

– Fork lock Switch optionnový-8nový-7

– TPMS Configurationnový-8nový-7

– TPMS manual sensor assignmentnový-8nový-7

– ABS Modulenový-8nový-7

– Service modenový-8nový-7

– Keyless ignitionnový-8nový-7

– Warn alarm sensitivenový-8nový-7

 – Storage modenový-8nový-7

4.10.Impostazioni radionový-8nový-7

J&M Audio Customtxt preparingnový-7

 

      –Codifica radio regionale nový-8nový-7

      –Radio TPMSnový-8nový-7

    -Wireless headsetnový-8nový-7

  –Speaker configurationnový-8nový-7

– Radio custom CBnový-8nový-7

– Radio navigationnový-8nový-7

– Radio intercomnový-8nový-7

– Radio bluetoothnový-8nový-7

– Rear speaker switch instalnový-8nový-7

– AMP1nový-8nový-7

– AMP2nový-8nový-7

– XM/SDARSnový-8nový-7

– HD Radionový-8nový-7

– DAB Radionový-8nový-7

4.11. Sbloccaggio del modulo HFSM/BCM

– Registrazione per lo sbloccaggio nový-8nový-7

-Sbloccaggio nový-8nový-7


-Sbloccaggio del TSSM o HFSM con il PINnový-8

Sbloccaggio BCM e PIN

4.12. Filtro dell’arianový-8nový-7

4.13. AFV Resetnový-8nový-7

4.14. Passwordnový-8

4.15. Modifica da Km a Mlnový-8nový-7

4.16. Sensore del cavalletto lateralenový-8nový-7

4.17. Abbinamento del tachimetronový-8nový-7

4.18. Instrument TPMS option

nový-8

nový-7

4.19. ABS Telltalenový-8nový-7

Commenti chiusi