Radio navigace

Navigace radia

Vyberte nastavení rádia (Radio customization)

Vyberte navigaci rádia

Pro změnu hodnoty klikněte na tlačítko (modrá šipka) a pro potvrzení na tlačítko (zelená šipka).

Nová hodnota

Comments are closed.